DICE – Dezvoltarea unui cadru institutional de consiliere in cariera a elevilor la nivel regional

Proiectul abordează problematica tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, răspunzând cerinţelor referitoare la creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învăţământul superior, prin activităţi specifice de consiliere și orientare în carieră.

Obiectivele proiectului:

  • Imbunătăţirea serviciilor de orientare şcolară şi profesională oferite elevilor de clasa a XII-a din 10 licee situate în judeţul Prahova, din mediul rural și urban, astfel încât aceştia să facă opţiuni cât mai realiste în legătură cu viitoarea lor carieră, opţiuni care să le faciliteze inserţia pe piaţa muncii.
  • Facilitarea contactului direct cu agenţi economici din județul Prahova, acţiune ce se va derula sub auspiciile unor parteneriate încheiate între universitate, şcoli şi agenţi economici.
  • Derularea unui program de întâlniri de informare cu agenţii economici selectaţi (inclusiv workshop-uri cu angajați ai firmelor respective).
  • Realizarea unui site cu resurse specifice consilierii şi orientării în carieră, accesibil elevilor interesaţi.

Public ţintă:

200 elevi ai claselor a XII-a din 10 instituţii de învăţământ situate în judeţul Prahova.