Cum să-ţi construiesti un plan de dezvoltare personală  astfel încât să îl respecţi?

Calea către viitor nu trebuie găsită, ci creată, iar acţiunile noastre schimbă atât destinaţia, cât şi persoana.

Este important să vrei să te cunoşti mai bine şi să te dezvolţi. Iar pentru aceasta este nevoie să afli răspunsul la o serie de întrebări precum: Cine eşti şi cu ce te identifici? Care sunt realizările şi eşecurile tale? Ce ai învăţat din ele? Cum te simţi referitor la ce ai realizat? Ce te influenţează şi la ce aspiri în viitorul apropiat? Care sunt următorii paşi şi ce îţi lipseşte?

Chiar dacă ai doar o idee vagă despre ce ai vrea să fii sau să ai, este bine să începi să-ţi defineşti obiective, să-ţi construieşti un plan de dezvoltare. De ce? Pentru că astfel vei avea mai multe şanse de a ajunge acolo unde îţi doreşti!

Obiectivele atelierului:

  • identificarea principalelor etape ce trebuie parcurse în elaborarea unui plan de dezvoltare personală/profesională;
  • definirea obiectivelor de atins în termeni concreţi, măsurabili, observabili;
  • determinarea resurselor interne şi/sau externe necesare realizării obiectivelor;
  • stabilirea factorilor de risc şi a modalităţilor de abordare a acestora.

Public ţintă:

  • studenţi la programele de licenţă/masterat;
  • maxim 10 studenţi/atelier.

Durata: 1 oră.