ORienter Autrement (ORA)

Proiectul ORA este realizat în cadrul programului Leonardo da Vinci “Transfer de inovare”; a debutat în luna noiembrie, 2011 şi se întinde pe o perioadă de 24 de luni.

Proiectul ORA are drept scop ameliorarea procesului de orientare în societate a persoanelor în situaţie de handicap  favorizând  participarea lor deplină şi făcând mai vizibile, mai cunoscute şi mai profesionale serviciile de orientare disponibile.

Context

În Europa persoanele în situaţie de handicap (PSH) sunt adeseori orientate să se integreze în societate în mod aleatoriu. Ele nu sunt considerate drept persoane capabile să se orienteze şi să-şi exprime propriile păreri şi aşteptări. Astfel, ele se găsesc în faţa unei oferte de servicii de orientare foarte fragmentată, puţin înţeleasă şi vizibilă şi în care le este dificil să se regăsească. Acest lucru compromite siguranţa parcursului lor profesional.

De altfel, practicile dezvoltate de profesioniştii specializaţi în încadrarea pedagogică şi/sau profesională a persoanelor în situaţie de handicap ar putea fi îmbunătăţite  dacă acestea ar putea fi  capitalizate, valorizare şi recunoscute.

Astfel serviciile de asistenţă oferite persoanelor în situaţie de handicap pentru construirea unor proiecte personale şi profesionale trebuie ameliorate pentru ca acestea să poată avea şi valorifica cât mai multe oportunităţi.

Obiectivele proiectului:

 • dezvoltarea unor proceduri de orientare activă în societate a persoanelor în situație de handicap, care plaseză persoana în centrul planului de orientare;
 • creşterea vizibilităţii şi a complementarităţii actorilor din domeniul incluziunii sociale a persoanelor în situaţie de handicap;
 • profesionalizarea pedagogilor/profesioniştilor care încadrează PSH prin stimularea reflecţiei şi a schimburilor  de experienţă asupra practicilor de orientare şi formare a persoanelor în situaţie de handicap.

Public ţintă

 • persoanele în situaţie de handicap apte de muncă;
 • consilierii a căror misiune constă în orientarea persoanelor în situaţie de handicap către găsirea unei profesii şi acordarea de sprijin la locul de muncă;

Parteneri:

Acest parteneriat este compus din:

 • structuri de teren ce lucrează cu publicul-ţintă şi cu federaţiile ce reprezintă întreprinderile din sectorul de muncă adaptat şi lucrătorii;
 • organizaţii dotate cu expertiză în domeniul orientării de-a lungul vieţii;
 • organizaţii experimentate în gestiunea proiectelor europene.

Lista partenerilor:

 • Pour la Solidarité asbl – Belgia  pourlasolidarite.eu
 • Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté (EWETA) – Belgia eweta.be
 • Université Bretagne-Sud (UBS) – Franţa univ-ubs.fr
 • Association de Parents et Amis de Personne Handicapées Intellectuelle du Valenciennois – Franţa apei-valenciennes.com
 • Association des Paralysés de France (APF) «Les Ateliers du Haut Vinage» – Franţa apf.asso.fr
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti – România upg-ploiesti.ro
 • Confédération du Travail PODKREPA – Bulgaria podkrepa.org