Învaţă ce înseamnă munca în echipă!

Vorbind despre munca în echipă, A. Carnagie aprecia că aceasta  este sursa ce le permite oamenilor obişnuiţi să atingă rezultate neobişnuite.

În societatea secolului XXI, capacitatea de a lucra eficient într-o echipă reprezintă una dintre competenţele cele mai căutate pe piaţa muncii, la toate nivelurile de carieră. Indiferent de profesia pe care vrei să o îmbrăţişezi, munca în echipă poate face diferenţa între reuşită şi eşec, între un mediu plăcut, stimulativ şi unul tensionat, inhibitor.

Obiectivele atelierului:

  • familiarizarea cu regulile de organizare a lucrului în echipă (stabilirea sarcinilor, repartizarea rolurilor, asumarea responsabilităţilor etc.)
  • confruntarea punctelor de vedere, construirea argumentelor, elaborarea unei poziţii colective;
  • conştientizarea beneficiilor muncii în echipă.

Public ţintă:

  • studenţi la programele de licenţă/masterat;
  • maxim 12 studenţi/atelier.

Durata: 1 oră.