Descoperă şi valorifică-ţi interesele!

Începi să te gândeşti din ce în ce mai mult la a-ţi construi un proiect susţinut pentru dezvoltarea carierei. Nu pare însă deloc simplu… Dintr-o dată, se declanşează o avalanşă de întrebări: Ce trebuie să fac pentru a elabora un proiect profesional ambiţios, dar realist? Cum îmi identific abilităţile? În ce domeniu se plasează competenţele mele profesionale? Care sunt valorile muncii mele?

Obiectivele atelierului:

  • dezvoltarea capacităţilor de auto-investigare, auto-evaluare, analiză critică;
  • explorarea unor experienţe personale şi profesionale în vederea detectării abilităţilor valorificate în cadrul lor;
  • identificarea intereselor şi valorilor profesionale;
  • compatibilizarea abilităţilor, intereselor, valorilor personale cu solicitările externe/exigenţele pieţei muncii.

Public ţintă:

  • studenţi la programele de licenţă/masterat;
  • maxim 6 studenţi/atelier.

Durata: 1 oră.