Suntem diferiţi, învăţăm diferit! Harta conceptuală a stilurilor de învăţare

Orice situaţie de învăţare este construită într-un mediu specific şi în raport cu un individ specific, indiferent dacă acesta elev, student sau adult.

Fiecare dintre noi are o modalitate preferată de receptare, prelucrare, stocare şi reactualizare a informaţiei, reflectată într-un stil de învăţare propriu. Eficientizarea activităţilor noastre şi a relaţiilor cu ceilalţi este dependentă, în mare măsură, de conştientizarea acestuia şi de adoptarea unei atitudini flexibile în confruntarea cu sarcini noi.

Obiectivele atelierului:

  • cunoaşterea  stilurilor de învăţare şi a notelor de  specificitate ale fiecăruia;
  • identificarea stilului de învăţare propriu;
  • stabilirea abilităţilor antrenate, valorificate în cadrul diferitelor stiluri de învăţare;
  • determinarea avantajelor/dezavantajelor unui stil de învăţare în raport cu o sarcină specifică.

Public ţintă:

  • studenţi la programele de licenţă/masterat;
  • maxim 6 studenţi/atelier.

Durata: 1 oră.