Mecanismele care construiesc alegerile în carieră sunt multifactoriale şi multidimensionale: ele rezultă dintr-un ansamblu logic care nu poate fi înteles decât dacă ne vom situa concret într-un mediu, într-un context, o viaţă, o istorie sau un parcurs de dezvoltare ale căror multiple aspecte sunt susceptibile, la un moment dat, de a influenţa pozitiv sau negativ alegerile noastre.

Proiectul de orientare şcolară sau profesională este susţinut de ideea de a-i ajuta pe tineri să aleagă în mod liber şi conştient un drum care li se potriveşte. Şi pentru ca o alegere să fie liberă, nu este suficient a se lucra doar asupra reprezentărilor de rol şi asupra lumii muncii, ci se impune identificarea a numeroase alte aspecte ale realităţii tinerilor şi ale orientării lor, susceptibile de a le influenţa şi constrânge deciziile, fie că sunt conştiente sau nu, fie că reprezintă rezultatul propriei voinţe sau că sunt împotriva acesteia.

Proiectul de orientare şcolară, proiectul profesional şi proiectul de viaţă reprezintă trei perspective autonome şi totuşi integrate. Ele se supun, adesea, unui  paradox, tânărul fiind prins între mediul (social şi familial) care-l determină să caute, să cerceteze ceea ce el vrea să facă mai târziu, să adopte un proiect, şi constrângerile personale, familiale sau sociale care împiedică realizarea proiectelor sale.

Găsiți mai jos resurse de informare pentru consiliere și orientare: