Optimizează-ţi căutările cu privire la stagii de formare, locuri de muncă vacante!

În condiţiile unei oferte tot mai variate de continuare a studiilor şi a unor cerinţe ale pieţei muncii aflate în perpetuă schimbare, adoptarea unei decizii corecte în ceea ce priveşte cariera pare a fi un deziderat greu de atins.

Educarea tinerilor în problematica alegerii celor mai potrivite strategii de căutare a unor stagii de formare/locuri de muncă facilitează acest demers şi conferă un grad crescut de încredere în decizia asumată.

Obiectivele atelierului:

  • localizarea posibililor furnizori de formare/angajatori existenţi la nivel local şi regional;
  • pregătirea unui bun portofoliu de angajare;
  • exersarea tehnicilor decomunicare în cadrul unui interviu.

Public ţintă:                                                                                   

  • studenţi la programele de licenţă/masterat;
  • maxim 10 studenţi/atelier.

Durata: 1 oră.