Tranziţia la viaţa activă reprezintă, adesea, un moment încărcat de tensiune şi incertitudine, o secvenţă de viaţă caracterizată de schimbări profunde şi în multiple planuri, de dificultatea adoptării unor decizii majore al căror rezultat este greu de estimat.

Succesul procesului de integrare profesională depinde nu doar oportunităţile şi constrângerile generale ale pieţei muncii, nu doar de armonizarea existentă între specializarea absolventului şi solicitările angajatorilor, ci şi de competenţele, aptitudinile absolventului, de personalitatea acestuia, de modul cum ştie să se prezinte şi să se valorizeze pe piaţa muncii.

Găsiți mai jos resurse de informare pentru integrare profesională: