TEC-TONIQ 2 – Forţă de muncă, Egalităţi, Competenţe. Spre o Transferabilitate Operaţională a unui Demers de Inovaţie şi de Calitate

TEC-TONIQ 2 se înscrie în continuarea proiectului european TEC-TONIQ, pornit dintr-o nevoie comună între România, Italia şi Franţa şi anume, aceea de a aduce împreună cu agenţiile de muncă temporară o soluţie inovatoare în vederea participării la securizarea parcursurilor forţei de muncă temporare în situaţii de incertitudine şi instabilitate profesională.

Publicul ţintă al proiectului TEC-TONIQ 2 vizează tinerii, persoanele cu nivel mediu şi scăzut de calificare.

Obiectivele urmărite vizează:

 • multiplicarea unei metode de recunoaştere şi valorizare a experienţei testate;
 • dezvoltarea unei culturi comune şi armonizarea practicilor în materie de recunoaştere şi valorizare a experienţei;
 • promovarea unui sistem de asigurare a calităţii în orientarea profesională pentru persoanele aflate în dificultate.

Rezultatele aşteptate se concretizează în:

 • actualizarea practicilor de recunoaştere şi valorizare a experienţei pentru publicul din ţările partenere şi la nivel european;
 • elaborarea unei proceduri securizate în vederea recunoaşterii, certificării şi validării competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale.
 • diagnosticarea aptitudinilor şi competenţelor individuale;
 • armonizarea competenţelor individuale cu specificul domeniului de activitate luat în considerare;
 • dezvoltarea unor tehnici de comunicare eficientă şi de gestionare a conflictelor;
 • activităţi de sprijinire pentru realizarea planului personal de carieră;
 • furnizarea unor strategii de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor.

Parteneri în proiect:

 • Université Bretagne Sud Lorient, Franta
 • Amitié SRL, Italia
 • CERMET Soc. Cons. A.r.l., Italia
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Romania
 • Pôle Rhône Alpes de l’Orientation, Franţa
 • Konrad Associates International, UK
 • Exemplas Holding Limited, UK
 • Uniwersyted Lodzki, Polonia
 • Itnéraires Formation, Franţa
 • OPCALIA Bretagne, Franţa