Învaţă să comunici în cadrul unui interviu!

Acţionând ca un filtru, interviul reprezintă un pas delicat în procesul de recrutare. Pentru ca rezultatul să fie cel scontat, candidatul trebuie să se poată prezenta într-o lumină favorabilă, să se adapteze interlocutorului său, să demonstreze abilităţi de ascultare activă şi de interacţiune, să fie precis, convingător, autentic.

Pregătirea în vederea susţinerii unui interviu poate fi cea care face diferenţa între reuşită şi eşec!

Obiectivele atelierului:

  • anticiparea şi înţelegerea aşteptărilor/cerinţelor recrutorului;
  • familiarizarea cu principalele categorii de întrebări şi cu modalităţile de răspuns recomandate;
  • experimentarea diferitelor tipuri de interviu de angajare prin intermediul jocului de rol.

Public ţintă:                                                                                   

  • studenţi la programele de licenţă/masterat;
  • maxim 10 studenţi/atelier.

Durata: 1 oră.